Mentor – Lederudvikling

I løbet af 2017 havde jeg den store faglige (og personlige) fornøjelse af modtage rådgivning og sparring fra Kristine i forhold til igangværende ledelsesopgaver, udviklingsarbejde samt egne målsætninger. Forløbet med Kristine bidrog til bl.a. at skabe overblik, motivation og øjne nye muligheder for effektive, givtige samt især spændende muligheder i mit arbejde som formidlingschef for Danmarks Forsorgsmuseum.

Ydelser:

 • Ledersparring
 • Coaching og rådgivning

Reference: Sarah Smed, Formidlingschef Danmarks Forsorgsmuseum TLF: 62 17 68 26

“Sessionerne med Kristine fungerede som kreative åndehuller i en travl hverdag, hvor hun formåede at skabe et rum med plads til vidtløftige refleksioner og konkrete fremtidsplaner, så jeg fik mod på og lyst til endnu mere”.

Undervisning i facilitering

Igennem et samarbejder mellem UCL (university college Lillebælt) og Finanssektorens Uddannelsescenter,, har jeg undervist medarbejdere inden for banksektoren i procesfacilitering på AVU-niveau. I undervisningen gennemgik vi alt lige fra facilitering af møder til facilitering af udviklingsprocesser.  Kursisterne gik efterfølgende til eksamen i faget.

Ydelser:

 • Undervisning
 • Procesfacilitering

Reference: Kim Hass Rubin, Afdelingschef Ledelse & Organisation hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  TLF 23 43 27 26

Projektledelse – Langelands Højskole

Langelands Højskole har modtaget midler fra Landdistriktpuljen til afvikling af fire testkurser på Langeland. Kurserne ideudvikles, markedsføres og afvikles inden for 8 måneder.
Langelands Højskole er en skole uden bygninger, og derfor er kurserne placeret over hele øen, Jeg står for projektledelsen og afrapportering til Erhvervsstyrelsen efterfølgende.

Langelands Højskole

Ydelser:

 • Projektledelse
 • Markedsføring, Content marketing
 • Afrapportering og økonomistyring

Reference: Jens Helt Jessen, Næstformand Langelands Højskole TLF: 41 43 58 16

Folkemødet – Facilitering

Selina Juul (Stop spild af Mad) og Uffe Elbæk (MF Alternativet) inviterede på Folkemødet 2017 til debat om Grøn omstilling på båden i Allinge havn.

Min rolle var at planlægge og beskrive eventen, samt faciliterer samtalen på skibet mellem Selina Juul, Uffe Elbæk og 70 medlyttende og medskabende tilskuere.

Du kan se en kort video af samtalen HER

Ydelse:

 • Facilitering
 • Planlægning
 • Ordstyrer

Reference: Maiken Meedom, Medlems og Eventchef for Alternativet TLF: 61701383

Proceskonsulent Landsbyklynge

Gudmekongens Land er navnet på Landsbyklyngeprojekt i Svendborg Kommune. Projektet er finansieret af Real Dania, Lokale, Anlægsfonden og drives af DGI sekretariatet. Landsbyklynger er et projekt som understøtter udviklingen i landdistrikterne gennem borgerdreven innovation.

Min opgave som proceskonsulent er at understøtte denne udvikling igennem samarbejde mellem aktive borgere og kommunen i en periode på 1.5 år. Der ud over hjælper jeg med opdatering af sociale medier, mødeindkaldelser, facilitering af møder samt ideudvikling og processtyring.

Ydelser:

 • Proceskonsulent
 • Facilitering
 • Borgerdreven udvikling
 • Vedholde det lange seje træk

Reference: Zacharias Baden, Plan & Geodata, Svendborg Kommune TLF: 30175064

Grundfos – Industry Segment Day

En af Danmark vigtigste produktionsvirksomheder samler hvert halve år hele det internationale team af ingeniører og tekniske sælgere til Industry Segment Day. Temaet var i år intern Storytelling, og processen var bygget op omkring “Yesterday, Today and Tomorrow”.

I samarbejde med ledelsen udarbejde jeg programmet for personaledagen. På selve dagen stod jeg for faciliteringen, oplæg om storytelling og opsamling sidst på dagen. Der ud over så deltag to grafiske illustratorer og to filmmagere.

Ydelser:

 • Design af personaledag
 • Facilitering
 • Oplæg om storytelling

Reference: Stig Larsen, Business Development Director TLF: 51726656

Jobcenter – Netværksmentorer

Et netværksmøde er din mulighed for at udvide dine faglige bekendtskaber, sætte fokus på dig selv/dit produkt og networke med andre eller lignende kompetencer.

Jobcenter Svendborg havde et ønske. De ville skabe et fagligt netværk for deres mentorer,  som dagligt arbejder med jobprøvning for udsatte og svage borgere.

I samarbejde med Jobcenter Svendborg faciliterede jeg et netværksmøde mellem erhvervsmentorer fra flere brancher. Netværksmødet gav mentorerne mulighed for at mødes, udveksle erfaringer problemstillinger. Jeg præsenterede ydermere konkrete værktøjer til fremtidig netværksarbejde.

Ydelser:

 • Facilitering
 • Oplæg om virkelige og virtuelle netværk
 • Værktøjer og metoder

Reference: Jobcenter Svendborg Anne Engell Wilde TLF: 62233733

VEU-konference – Facilitering

Videre- og efteruddannelseskonferencen blev søsat af projektet BygOvenPå, og blev afviklet på Flådestationen i Korsør. I samarbejde med det koordinerende team blev det min opgave at faciliterer (og arrangere) konferencens program, invitationer og tilmeldinger, dagens forløb med efterfølgende dokumentation. Dagen bød på oplægsholdere og workshops/pubcrawls for i fællesskab at finde frem til akademiuddannelsernes fremtidige muligheder.

Ydelser:

 • Facilitering
 • Workshops
 • Dokumentation

Reference: Lars Thore Jensen, KEA, Københavns ErhvervsAkademi TLF: 24 66 80 52

”Vi hyrede Kristine til at faciliterer midtvejskonferencen for projektet BygOvenPå. Kristine leverede en præcis facilitering og havde godt styr på programmet og alle gæsterne”.

Rabbits Sponsornetværk 

Basketklubben Svendborg Rabbits binder mere end 150 virksomheder sammen i deres erhvervssponsornetværk, og er derved et af Sydfyns største erhvervsnetværk. Svendborg Rabbits ville gerne bringe deres sponsorer tættere sammen og give den enkelte virksomhed mere med hjem. Jeg faciliterer 5-6 erhvervsnetværksmøder om året for basketklubben.

Ydelser:

 • Netværksfacilitering
 • Virkelige og virtuelle netværk
 • Oplæg / koordinering af oplægsholdere

Reference: Troels Mortensen, Direktør Svendborg Rabbits TLF:  61 26 27 26

“En fremragende facilitator i Svendborg Rabbits erhvervsnetværk! .. sponsorernes tilbagemeldinger er ikke mindre end imponerende! Der er indhold og substans i dagsordenen og møderne afvikles til perfektion!”

AOF – Samarbejde på tværs

I samarbejde med AOF Sydfyn udviklede jeg sammen med ledelsen et koncept for personaleudviklingsdage om “samarbejde på tværs”.

Min opgave var at skabe et procesdesign for en udviklingspriode på 1/2 år, samt sparre med ledelsen i forhold til udviklingsmuligheder i samarbejde på tværs.

Ydelser:

 • Design af udviklingsproces
 • Facilitering
 • Øvelser og metoder
 • Ledelsessparring

Reference: Lone Dreyer, Centerleder AOF Center Fyn TLF: 26124809

Den Danske Scenekunstskole

Konference om “Kulturformidling i fremtiden”. Den danske Scenekunstskole driver én af de 3 uddannelser i Danmark hvor du kan læse Kulturformidling for børn og unge. I samarbejde udviklede vi et koncept for en konference, hvor vi inviterede alle interessenter fra hele Danmark inden for kulturformidlerområdet.

Min rolle i dette projekt var, igennem 1/2 år at have hånd i hanke med processen, at skabe et godt program for konference, inviterer alle parter, planlægge oplæg og workshops, iscenesætte storytelling og aflevere en fyldestgørende rapport om fremtidens kulturformidling i Danmark.

Ydelser:

 • Arrangere og facilitere konference
 • Planlægning
 • Afrapportering

Reference: Anders Holst, Afdelingsleder, Den Danske Scenekunstskole TLF: 26279092

Den gode historie i Svendborg

Hvordan udfordrer man den kommunale fortælling om at alting er hemmeligt i kommunen? I Svendborg Kommune valgte direktionen at alle afdelinger og forvaltninger i kommunen skulle have tilbudet om at lære at fortælle “den gode historie”.

Min opgave var at udvikle konceptet “Den gode historie”, samt udvikle grafisk materiale bestående af en 5-trins guide. Jeg besøgte ca. 30 afdelinger, institutuioner og personalegrupper igennem 4 måneder, hvor jeg underviste personalet i at finde, beskrive og fortælle de gode hverdagshistorier som ansat i Svendborg Kommune.

Ydelser:

 • Udvikling af projekt
 • Grafisk sparring
 • Undervisning
 • Koordinering og planlægning
 • Event og konkurrence

Reference: Kim Barren, Kommunikationschef Svendborg Kommune TLF: 62233108