By: Kristine Karlshøj On: august 31, 2020 In: Ikke kategoriseret Comments: 0

Jeg oplever, at mange af de arbejdspladser jeg hjælper som konsulent, har udfordringer med at håndterer det stigende tempo der er på arbejdspladsen. 

Det handler ikke altid om, at tingene går for stærkt. Det handler om dit mindset, hvordan du går på arbejde og hvordan du løser dine opgaver.

Først og fremmest skal vi have det rette mindset. Helt kort, så betyder “mindset” den måde du tilgår verden på. Lad os starte med at kigge på følgende.

  • Hvorfor har vi et ikke-konstruktivt mindset?
  • Hvem har udfordringer med deres mindset?
  • Hvad vi kan gøre ved det på arbejdspladsen?

Hvis du skal tage EN vigtig sætning med fra dette blogindlæg, så er det denne.

 

Vi kan fremme det mindset som vi ønsker mere af, ved at være opmærksom på den feedback vi giver.

 

Måske kender du Carol Dweck. Hun forsker i mindset, og lavede for nogle år siden et revolutionerende forsøg, hvor hun påviste at der findes to typer mindset. Fixed mindset og growth mindset

 

Mennesker med et Fixed mindset har den grundopfattelse, at “jeg har et talent, og det kan man ikke gøre så meget ved, eller rykke særlig meget på”.

Når du møder disse mennesker, så siger de ofte  “jeg kan kun arbejde alene, eller jeg skal altid sige min mening, eller jeg er ikke så god til det der med præsentationer”. Det er mennesker der taler om deres egen formåen i et statisk og fikseret sprog.

De bryder sig ikke om at blive målt og udfordret, da deres kompetencer er meget endegyldige. De er bange for at fejle og vil ikke udfordres. De har desuden et stort behov for anerkendelse og ros for det de kan og gør.

 

Mennesker med et Growth mindset mener, at evner og kompetencer er et øjebliksbillede, som kan udvikles gennem konkurrence, udfordringer og feedback, og frem for alt øvelse.

Vi tror at vi kan blive dygtige til alting (om ikke verdensmestre, men så meget bedre). Vi øver os meget.

Når du møder disse mennesker, så siger de ofte “jeg bliver nødt til at lære at arbejde i et storrumskontor – hvem kan hjælpe mig med det?… Eller “jeg er virkelig dårlig til at lave præsentationer, jeg vil gerne blive bedre, hvor kan jeg finde den viden? eller giv mig lige et tegn hvis jeg bliver lidt for spids til næste møde”.

Vi vil gerne måles og udfordres, da vi gerne vil blive bedre og udvikle os hele tiden. Et growth mindset skaber et stort behov for læring og feedback.

 

Forskeren Carol Dweck fandt ud af, at vi ved at ændre den måde vi giver feedback til vores kollegaer, kan hjælpe med at ændre deres mindset. Smart ikk?

 

Vi kan tale til et fixed mindset, ved at give feedback i form af “hvor er du dygtig”.

Her taler vi til kompetencerne. Så opnår vi nemlig at mennesker får bekræftet at det de kan NU, er helt fint og det skal de fortsætte med.

 

Vi kan tale til et growed mindset, ved at give en feedback i form af “hvor har du gjort dit arbejde godt”.

Her taler vi til den proces, eller den udvikling mennesket har foretaget

 

Du kan altså styre andres mindset ved at give den rette feedback til de rette mennesker. Tankevækkende!

Det påviste Carol Dweck, da hun lavede et forsøg med en stor gruppe studerende, der fik hver deres feedback på en opgave.

 

Den en gruppe fik denne besked “Du fik så og så mange rigtige i din test, det er god score – du må være virkelig dygtig til dette”. De fik altså ros for en iboende kvalitet.

Den anden gruppe “Du fik så og så mange rigtige i din test, det er en god score – du må have arbejdet hård for at opnå dette”. De fik altså ros for deres indsats.

 

Forsøget viste, at størstedelen af gruppen med det fixed mindset IKKE tog imod nye opgaver, da de jo allerede havde fået af vide at de havde klaret sig godt, og dermed var bange for at fejle i næste opgave. 90 % af deltagerne i gruppen med et growth mindset sagde “Ja tak” til en ny udfordrende opgave, fordi det var en ekstra opgave, de kunne blive dygtigere af.

Undersøgelsen viser dermed, at mennesker med et growth mindset er mere nysgerrige, og gerne vil prøve ny ting af, og ikke er bange for at fejle (hvilke vi jo alle gør ustandseligt), og dermed lærer de meget mere.

 

Det har også en stor betydning for arbejdsglæden, om du har et fixed eller growth mindset.

Du får nemlig større motivation. Du tænker ofte, at alle slags opgaver er sjove og lærerige når du har et growth mindset. Du føler dig derimod mere stresset og ikke kompetent nok når du har et fixed mindset.

 

Dette forsøg fortæller os, at mindset kan være koblet til vores engagement og motivation og arbejdsglæde. Og i høj grad også i forhold til hvordan vi performer i vores arbejdsliv.

Det er derfor helt utroligt hvor lidt der skal til for at ændre et mindset. Så i stedet for at give feedback, ved at fortælle hvor dygtige dine medarbejdere og kollegaer er, så kan du overveje at rose dem for deres store indsats, processen og hvor hårdt de har arbejdet for at opnå et resultat. Det er DEN lille forskel der gør, at du kan hjælpe dem med at udvikle et growth mindset, og dermed have mulighed for at udnytte deres fulde potentiale og få det liv som de rent faktisk ønsker sig. De arbejdspladser der gerne vil håndterer det stigende tempo der er på arbejdspladsen, kan have stor fordel af at udvikle flere medarbejdere med et growth mindset, ved at give den rette feedback.

 

Tjek forøvrigt også Adfærdsdesigner Morten Münsters podcast serie, der blot hedder Adfærd.

 

God arbejdslyst!

KH Kristine

Trackback URL: https://www.kristinekarlshoej.dk/2020/08/31/vi-skal-bare-have-et-nyt-mindset/trackback/