By: Kristine Karlshøj On: maj 20, 2019 In: Ikke kategoriseret Comments: 0

De tre bæredygtige bundlinjer

Mange politiske partier og ledelseseksperter taler om at have “flere bundlinjer”. Normalt beskriver man bæredygtig udvikling ved at sammenholde den sociale, den miljømæssige og den økonomiske dimension. Altså et tredelt fokus på både ledelse og udvikling. De tre bundlinjer har vundet indpas i mange moderne virksomheder, og store dele af erhvervslivet er gået bort fra den tidligere CSR model (virksomhedens samfundsansvar), hvor det ofte kun gjaldt om at promovere for egen vindings skyld, til at yde en reel bæredygtig indsats enten for særligt udsatte sociale grupper, eller for miljøet – fx. unødig plastik i verdenshavene.

 

Forandringsledelse

På et lederkursus for nyligt, blev jeg præsenteret for divergerende holdninger til forandringsledelse, som jeg for længst troede var borte og begravet. Underviseren påstod at det ikke var videnskabeligt bevist, at havdyr døde af den store mængde plastik som mildest talt sejler rundt ude i havene. Hans påstand var, at det ofte var manipulerede billeder af plastik i havene, så det så ud som om at der var mere plastik end der reelt er. Desuden var han af den overbevisning, at det var vigtigere for erhvervslivet, at have muligheden for at kunne købe billige varer, så væksten kunne fortsætte, end at bruge energi på at opretholde et sundt miljø.

 

Jeg hoppede lige et par centimeter i kursusstolen. Sagde manden, at økonomisk vækst er vigtigere end dyr der dør? Er vi ikke for længst kommet videre med den dialog? Måske har jeg gået for længe i min egen lille osteklokke, og troet på at verden stille og roligt var på vej i den rigtige retning. Nu har vi alle sammen fattet at jorden, menneskene og miljøet har brug for at vi tænker i bæredygtig ledelse. Nu er vi vist alle sammen enige om at kun er én kurs – bæredygtig helhedstænkning på hele kloden. Eller hvad? Er der nogen der hører efter?

 

Vi stemmer på Europa

I år stemmer vi til Europa-valget. Et valg der optager nogen meget, og andre meget mindre. For mig at se, så er tanken om et fælles Europa mere vigtig end hidtil. Hvis vi skal løfte i flok, så gælder det om at være mange sammen. Det handler ikke mere om at holde nogle ude af Europa, eller bekæmpe nationer uden for Europa. Det handler om at blive gode i Europa til at løfte i fælles flok. Løfte det fælles ansvar for de tre bundlinjer. Løfte det gode samarbejde og de gode venskaber på tværs af nationaliteter. Være fælles om at rydde op på jorden og i havene sammen.

 

Nogen har kastet lort og lagkage ud engang, nu må vi være fælles om at samle det op igen inden det gør skade. Og vi ved godt hvem der har smidt skidtet ud, men vi rydder stadig op i fællesskab. Sådan er vi jo.

 

Steen Hildebrandt

Måske har du hørt om ledelsesguruen Steen Hildebrandt. Manden er ved at være oppe i årene. (det kan man vist roligt sige uden at genere ham). Men selv om benene er lidt stive, så er hovedet ganske kvikt. Hildebrandt skrev for et par år siden bogen “Vækst og bæredygtighed”. I den skriver han blandt andet at “liv er hoved-værdien i et bæredygtigt samfund. Liv skaber liv, og liv skaber betingelser for liv”.

 

Bæredygtig ledelse handler blandt andet om at kunne håndtere det umulige arbejde, at rydde op efter nogen andre uden at blive en sur skid. Bæredygtig ledelse handler også om at have overblik og overskud ud over andet egen virksomhed eller nation, og ikke kun tænke på egen profit og egen levedygtighed. Bæredygtig ledelse handler om at tænke verden som en helhed.

 

Steen Hildebrandt forholder sig i sin bog også til produktion og produktivitet. Disse faktorer er for mig at se ofte dem som afskrækker erhvervslivet i at tænke bæredygtigt (…for så kan man jo ikke tjene nok på sine ydelser) Hildebrandts pointe er at produktivitet kommer indefra. Det vil sige, at hvis du behandler dine medarbejder fornuftigt, motivere dem til meningsfuldt arbejde, og i øvrigt passer godt på dem og deres kompetencer – så stiger produktiviteten! Det koster altså ikke samfundet noget ekstra at være et godt menneske, at passe godt på miljøet (også arbejdsmiljøet).

 

Hvad venter vi på?

Skal vi ikke bare sørge for, at Danmark vælger en bæredygtig ledelse af Europa og erhvervslivet.

Vi vil så gerne leve lidt længere – og mere bæredygtigt.

Trackback URL: https://www.kristinekarlshoej.dk/2019/05/20/vi-vaelger-en-baeredygtig-ledelse-af-europa/trackback/