By: Kristine Karlshøj On: juni 15, 2018 In: Ikke kategoriseret Comments: 0

Klumme i Fyens Amts Avis lørdag d. 16. juni 2018

I sidste uge sendte jeg en brusende bølge ud på det professionelle onlinenetværk LinkedIn, under titlen ”Leder, skab mening eller forsvind”. Det udløste en storm af forundring og opmærksomhed. Nogle ledere reagerede med skepsis, og andre med jubel og likes. Andre var tavse… Måske følte de sig ramt?

Når jeg bruger ordet ”leder”, så mener jeg alle os der går forrest som foreningsformand, politisk leder eller som leder af en virksomhed eller tilsvarende.

Ledere der vil lykkes med at føre deres medarbejdere, medlemmer og deltagere succesfuldt gennem den næste forandring, bliver nemlig nødt til at tage faciliterende meningsskabende ledelsesværktøjer i brug i fremtiden.

 

Det vi kigger med, afgrænser det vi kan få øje på

Nu tænker du måske, at der er gået ”Ted Talk” i hendes Kristine igen. Måske… Men sagen er den, at jeg kan SE en massiv forskel på de ledere der inviterer andre med sig, og på dem der dikterer og skælder ud.

Det er lederens facilitering af forandringsprocessen, der er nøglen til at skabe mening og motivation blandt de medarbejdere, der skal bære forandringen igennem – og som skal kunne fungere og præstere i den ny virkelighed efter forandringen. Og når jeg skriver ”facilitering af forandringsprocessen”, så mener jeg alle de ting du gør, siger, mener, udtaler, skaber, bygger, skriver og skælder ud over. Alt det til sammen, fortæller noget om hvordan du tackler en forandring. Og dine medarbejdere, medlemmer og kollegaer ser alt. Det er lige som børn. Du kan ikke skjule noget, selv om du prøver.

Skab mening

At skabe mening er blevet et slags buzzword. Det giver ikke særlig god mening at gøre mening til et buzzword, for mening opstår når noget virker for dig. Begrebet mening skal give mening for den enkelte. Jeg kan ikke mene noget om hvad der giver mening for dig. Det kan kun du vide og mærke.

Den amerikanske organisationspsykolog Karl Weick har udtalt at ”Det vi kigger med, afgrænser det vi kan få øje på”. Weick taler om ledelse af meningsskabelse. Hvis dine briller er lidt slørerede så ser du måske mindre end hvis har pudset dem, eller hvis du havde valgt at tage en kikkert for øjet i stedet for en lup.

Som leder kan du stille både brille og kikkert til rådighed for dine medarbejdere eller foreningsmedlemmer, og motivere dem til at foretage et valg der giver mening for dem – og for virksomheden. Alt efter hvilke synsfelt vi vælger, så vil vi få øje på noget, men ikke på noget andet.

God ledelse skaber optimisme

Langeland vil for eksempel gerne stille skarpt på at der i 2017 var flere tilflyttere end fraflyttere. Det er god ledelse, at skabe optimisme blandt borgerne på Langeland, ved at fortælle en succeshistorie. Det kan oven i købet give mening for flere af os der bor her, at vi fortæller historien videre til nogen vi kender andre steder i landet, i håb om at de også kunne tænke sig at flytte til den smukke ø.

Weick siger desuden, at ledere ofte glemmer, at det er det, de gør, og ikke hvad de planlægger, der forklarer deres succes. Netop derfor kan ledere have gavn af at kende til redskaberne i faciliterende ledelse. Når du faciliterer dine medarbejdere, så gør du det nemlig lettere for dem at udføre deres opgaver.

Vi kender nok alle en leder, som er rigtig god til at snakke, prale og måske komme til at love lidt for meget. Men vedkommende når aldrig til at handle. Det bliver bare ved snakken. Når Weick henviser til at succes er det vi gør, og ikke det vi planlægger, så kunne det tyde på at det kan give mening at gøre noget, i stedet for blot at drømme om at gøre.

Skab oplevelser!

En af de bedste måder hvorpå vi som ledere kan GØRE i stedet for blot at planlægge. Det er at skabe fælles oplevelser der knytter organisationen eller foreningen sammen. En fælles mening og kultur skabes af fælles oplevelser; aktiviteter, fælles opgaver osv. Hvis folk skal dele mening, skal de tale sammen om deres fælles oplevelse. Som leder kan du facilitere og investere i fælles handlinger og oplevelser samt en fælles italesættelse bagefter. Det vil knytte mennesker sammen og skabe mening, og måske kan det også blive ganske sjovt.

Har du brug for nye redskaber til at skifte glasset på din lup?

Tag et diplomfag i Ledelse af forandringsprocesser

Tilmeld dig diplom i ledelse HER

Trackback URL: https://www.kristinekarlshoej.dk/2018/06/15/det-vi-kigger-med-afgraenser-det-vi-kan-faa-oeje-paa/trackback/