By: Kristine Karlshøj On: juni 07, 2018 In: Ikke kategoriseret Comments: 0

Ledere der vil lykkes med at føre deres medarbejdere og organisationer succesfuldt gennem den næste forandring, bliver nødt til at tage faciliterende ledelsesværktøjer i brug. For det er lederens facilitering af forandringsprocessen, der er nøglen til at skabe mening og motivation blandt de medarbejdere, der skal bære forandringen igennem – og som skal kunne fungere og præstere i den ny virkelighed efter forandringen.

Det mener de to selvstændige proces- og organisationskonsulenter Kristine Karlshøj og Mia Tjerrild. Som ledelsesrådgivere, facilitatorer og undervisere i faciliterende ledelse har de fingeren på pulsen på de udfordringer, som ledere af i dag står overfor.

Leder, skab mening eller forsvind

– Forandringer er blevet et konstant vilkår og en del af hverdagen på de fleste arbejdspladser. Men vi oplever, at der fortsat er stor forskel på, hvor bevidste organisationerne og deres ledere er om, at forandringsprocesser skal faciliteres for at få succes og effekt, siger Kristine Karlshøj.

De to konsulenter mærker en stor interesse for faciliterende ledelse, men også en famlende tilgang til begrebet, som mange taler om, men ikke alle er bevidste om at bruge endnu.

– Ledere af i dag er generelt rigtigt velfunderede i deres ledelsesfaglighed. De ved, det er nødvendigt at gøre noget, når forandringerne skal gennemføres. Og det gør de så – de handler. For moderne ledere er i dag langt mere optaget af adfærd og konkrete ledelsesværktøjer end af teori. Men når jeg betragter en forandringsproces fra sidelinjen eller får beskrevet et forløb, så tænker jeg en gang i mellem, at hvis bare lederne handlede mere bevidst – og med de rette værktøjer, så ville de få langt større succes, siger Mia Tjerrild.

Facilitering som greb

De to konsulenters erfaring er, at ledere der bevidst benytter faciliterende ledelse og facilitering som greb, har nemmere ved at flytte deres medarbejdere og deres organisation i den ønskede retning.

Men hvad er det, facilitering kan, der er så effektfuldt?

– Først og fremmest skaber en velfaciliteret forandringsproces mening. Hvis medarbejdere ikke kan se meningen med forandringen, bliver de modvillige og utrygge. Og så risikerer man som leder at tabe processen på gulvet, siger Mia Tjerrild.

Kristine Karlshøj uddyber:

– Samtidig kan vi se, at de nye generationer af medarbejdere i særlig grad netop motiveres af mening og purpose. De vil arbejde i organisationer, der skaber mening og som har et sympatisk, overordnet formål. De nye generationer af medarbejdere stiller mange flere spørgsmål og de tilvælger de organisationer, der tydeligt skaber mening og har et attraktivt formål. De investerer i højere grad følelser og identitet i deres arbejde end tidligere generationer. Til gengæld kvitterer de med ægte følgeskab over for de ledere, der formår denne opgave. Omvendt fravælger de også de organisationer og ledere, der ikke formår det, siger Kristine Karlshøj.

Fra fravalg til følgeskab

Ifølge de to konsulenter kan faciliterende ledelse gøre forskellen mellem modstand og følgeskab. Men hvordan?

– Det er medarbejdernes oplevelse af at blive lyttet til, at blive inddraget i processen og få reel medindflydelse på, hvordan afdelingens eller institutionens opgaver skal løses fremover, der bestemmer, om de bliver motiverede for forandringen. Medindflydelse giver ejerskab – ejerskab skaber mening for den enkelte medarbejder, siger Mia Tjerrild.

Kristine Karlshøj peger på lederens evne til at sætte rammerne for den forestående forandring som fuldstændig afgørende for, om forandringsprocessen bliver en succes:

– Den dygtige faciliterende leder forstår at beskrive en ny retning og et attraktivt formål med forandringen og så ellers træde et par skridt tilbage. Lederen skal først fremmest spørge og lytte og lade medarbejderne komme til orde med deres bekymringer og deres konstruktive forslag til, hvordan opgaverne kan løses fremover. Anerkend medarbejdernes fagekspertise og deres bekymringer. Det er ”no go” for lederen selv at komme med svar og løsninger, selv om det kan være fristende. Det dræber motivationen, siger Kristine Karlshøj.

Ud over den tydelige målsætning for forandringen peger Mia Tjerrild på to andre lederegenskaber, der er vigtige for at få succes med forandringsprocessen:

– Det er utroligt vigtigt, hvilke ord og hvilket sprog lederen bruger om forandringen. Her skal man have reflekteret og afstemt med de andre ledere på forhånd. Og så er timingen afgørende: På hvilket tidspunkt i processen vælger vi at inddrage medarbejderne, siger Mia Tjerrild.

Medarbejdere flygter fra meningsløshed

Der er altså helt grundlæggende ting på spil for virksomheder og medarbejdere, der kæmper med at skabe mening, når man spørger de to konsulenter.

– Hvis medarbejderne ikke kan se meningen med en forandring, kan det udløse stress, uvillighed til at samarbejde og i værste fald medarbejderflugt. I sidste ende er det organisationens produktivitet, effektivitet og attraktivitet, der er på spil, siger Mia Tjerrild.

De to undervisere er overbeviste om, at disciplinen faciliterende ledelse vil brede sig.

– Den tid vi lever i, skriger på formål og mening. De organisationer og virksomheder, der kan levere dét, står stærkest i kampen om medarbejdere og vækst. Heldigvis kan alle ledere lære at blive en god faciliterende leder. Men det kræver træning og refleksion over scenarier og dilemmaer. Og så kræver det en bevidsthed om ens egen lederprofil, siger Kristine Karlshøj.

 

Vil du være en dygtig faciliterende leder? Så læs mere om markedets eneste diplommodul i faciliterende ledelse: Ledelse af forandringsprocesser

Trackback URL: https://www.kristinekarlshoej.dk/2018/06/07/leder-skab-mening-eller-forsvind/trackback/