By: Kristine Karlshøj On: november 30, 2017 In: Ikke kategoriseret Comments: 0

Vi drømmer alle om at være rigtig gode til et eller andet

Mange ledere drømmer om at være gode til inddragende, motiverende og rummelige processer. Disse kompetencer kommer ikke af sig selv. De skal trænes.

For et par år siden havde Kunstmuseet Trapholt i Kolding en rigtig fin udstilling der hed ”10.000 timer”. Titlen kommer fra kunsten at lære at tegne. Det siges nemlig, at det tager 10.000 timer for at blive rigtig god til at tegne. At tegne er ikke noget man lærer lige på en formiddag.

Det samme gælder for ledelse og ledelseskompetencer. Du lærer simpelthen ikke at være leder før end du øver dig. Måske ikke i 10.000 timer, men i mange mange timer.

Til gengæld kan du som leder nyde godt af at få stillet en masse gode redskaber og metoder til rådighed for at gøre den svære kunst lidt mere tilgængelig.

En af de gode redskaber til netop at tilgå inddragelse af medarbejdere, motivation og rummelighed er facilitering.

Facilitering betyder at ”gøre let”

Begrebet dækker over en metode til at gøre svære processer mere spiselige, eller gøre møder og konferencer mere effektfulde og mere målstyrede.

Når jeg underviser i brug af faciliterende teknikker, så oplever jeg, at ledere tilgår opgaven med en dobbelthed. På den ene side så positionere lederen sig som førerhunden for bordenden og har besvær med at flytte sig fra den plads. På den anden side så giver lederen god plads til medinddragelse og er lydhørhed over for sit personale, men har svært ved at overlade styrepinden. (Altså opnå ægte medinddragelse).

Den teknik som de pågældende ledere mangler er faciliterende ledelse. Og den teknik kan læres!

Etienne Wenger er ekspert i læring, og har skrevet flere gode bøger om praksisfællesskaber. Han har også udviklet en model for læringsdesign, som består af to dele: deltagelse og tingsliggørelse. For at implementere læring, så kræver det at du både er aktivt deltagende og tilstede i den hverdag du skal agere i. Der ud over så kræver det at du har en ramme (procesdesign) at arbejde indenfor. Gerne en nedskrevet ramme, som derved vil være din tingsliggørelse. Det kan fx være en drejebog for mødet eller en dagsorden til samtalen.

Når du arbejder med faciliterende leder udgør dit væsentligste handlefelt derfor din bevidsthed om din (fysiske) tilstedeværelse og dit procesdesign, for at gøre dine ledelsesprocesser lettere.

Skabelon til drejebog

Jeg har udarbejdet en skabelon til et drejebog som du kan downloade. Du kan bruge drejebogen til at planlægge og afvikle møder, samtaler, temadage mv.

Skabelon til drejebog kan downloades HER

Du er altid velkommen til at kontakte mig hvis du vil have sparring til brug af drejebogen i din arbejdsdag

Vil du gerne arbejde intensivt med faciliterende ledelse, så kan du booke et mentorforløb med det samme HER, eller glæde dig til foråret 2018, hvor jeg sammen med min kollega udbyder Danmarks første uddannelse om faciliterende ledelse på diplomniveau.

Book et mentorforløb HER

Jeg ønsker dig al mulig held og lykke med dit lederskab – God facilitering!

Kristine Karlshøj

Lederrådgiver, Facilitator & Procesdesigner

Trackback URL: https://www.kristinekarlshoej.dk/2017/11/30/faciliterende-ledelse-hvordan-goer-man/trackback/