By: Kristine Karlshøj On: april 20, 2017 In: Ikke kategoriseret Comments: 0

Her kan du læse mere om hvordan du udfylder dit personlige kompetencehjul.

I denne artikel vil jeg give dig en introduktion til ”Kompetencehjulet”. Denne model er udviklet af professor Jan Molin fra Copenhagen Business School, med henblik på kompetenceudvikling af ledere.

 

Kompetencehjulet som udviklingsredskab

Du kan bruge kompetencehjulet som udviklingsredskab, og udfylde kompetencehjulet i forhold til din egen ledelsespraksis. Det vil sige der hvor du står i dag med dine kompetencer og dine styrker.

Du får optimal udbytte af kompetencehjulet når du udfylder kompetencehjulet i forhold til din egen praksis og efterfølgende tager en grundig samtale med din coach eller mentor om hvordan du arbejder videre med din ledelsesmæssige udvikling.

Jeg vil her gennemgå grundprincipperne i kompetencehjulet. Herefter kan udarbejde dit personlige kompetencehjul, og uddybe dine beskrivelser.

Sådan udfylder du kompetencehjulet

Kompetencehjulet er udarbejdet ud fra dine personlige kompetencer som leder. Du kan bruge kompetencehjulet til at rate din egen vurdering af dine forskellige kompetencer. Først vil jeg gennemgå de seks områder, derefter vil jeg komme med et forslag til hvordan du kan udfylde diagrammet.

Som du måske har bemærket, så står to kompetencer lige overfor hinanden i diagrammet. Det betyder at netop de to kompetencer kan du arbejde med som en ”elastik”. Refleksiv- og handlingskompetence er hinandens modsætninger, og ofte vil du opleve at hvis du er meget handlingsorienteret, så har du samtidig ikke så meget fokus på at bruge tid på refleksion. Fagspecifik- og teknisk kompetence er hinandens modsætninger, da det er elastikken mellem mængden af faglig viden og hvor meget du bruger den viden i praksis. Personlig- og interpersonel kompetence er balancen mellem din personlige udvikling og dit udadvendte samvær med andre.

De seks kompetencer i kompetencehjulet

Refleksiv

Refleksiv kompetence er alt hvad der har med eftertænksomhed at gøre. Evaluering, overvejelser, ro og omsorg for dig selv. Det er her du bruger mindfulness, tager tid til at fordybe dig.

Handling

Handlingskompetence betyder at omsætte viden til handling. Det er her hvor du omsætter og afprøver teknikker. Det handler om at gøre noget praktisk. Komme ud over stepperne og få noget fra hånden.

Fagspecifik

Fagspecifik kompetence er mængden af din faglighed og uddannelse, kurser mv. Hvor meget ny viden skraber du til dig? Det er her du måler din samlede mængde viden.

Teknisk

Teknisk kompetence handler om hvordan du omsætter din faglige viden. Hvor meget omsætter du til praktisk virkelighed af din faglige kompetence? Det er her du kan beskrive i hvor høj grad du bruger din viden i hverdagen.

Personlig

Personlig kompetence er din personlige udvikling og dit fokus på dig selv og din egen ledelse. Det er her du vurdere hvor meget du egentlig får kigget indad og reflekteret over hvem du er.

Interpersonel

Interpersonel kompetence handler om din udadvendthed. Hvordan er du sammen med andre? Det er her hvor du kan vurdere din rummelighed, din mangfoldighed og stille spørgsmålstegn ved om de rum og fora du bevæger dig i er de rigtige for dig.

Udfyld modellen

Nu er du klar til at udfylde modellen. Du placerer et kryds på linien.(fx linien for handlekompetence) Jo tættere du placerer krydset mod midten, jo mindre vurderer du at din kompetence er. Jo længere ude af linien, jo højere kompetence. Vurder dine egne kompetencer for alle seks kompetenceområder. Tegn derefter en streg fra kryds til kryds. Så får du dit unikke edderkoppespind i diagrammet.

Her kan du downloade en pdf med et kompetencehjul du selv kan tegne i. kompetencehjul til web til at tegne i

Nu laver du et dokument, hvor du beskriver med dine egne ord hvorfor du har placeret dine kompetencer som du har i diagrammet. Skriv 2-3 linier.

Du kan fx skrive sådan er:

Teknisk kompetence: Jeg føler ikke at jeg bruger mine faglige kundskaber godt nok som leder. Vores dokumenter til f.eks. modtagelse af nye medarbejdere har været ikke eksisterende. Jeg ved at jeg kan lave disse dokumenter bedre.

Derefter giver du dig selv et øjeblik til at reflektere over hvad du kan gøre for at forbedre denne kompetence. Skriv 2-3 linier nedenunder

Det kan fx skrives således:

Tekniske: Jeg kan overveje hvordan jeg som leder kan være med til at skabe bedre dokumentering for nye medarbejdere. Hvem kan løse opgaven bedst? Hvad kan jeg gøre anderledes som leder?

Når du har udfyldt modellen og skrevet dine refleksioner ud for hver kompetence, så tager du dit kompetencehjul med til næste samtale ved din coach eller rådgiver. Du kan også vælge at sætte modellen i spil i forbindelse med et netværksarrangement eller en lederudviklingsdag. Husk blot, at dette kompetencehjul er dit helt personlige, og du muligvis vil have brug for en fortrolig samtale for at komme i dybden med din videre refleksion.

Har du spørgsmål til modellen, så er du velkommen til at skrive en mail til mig. Er du interesseret i at implementerer kompetencehjulet i din leder- eller medarbejdergruppe, så kan du booke et kaffemøde for mere information.

Rigtig god arbejdslyst!
Kristine

Trackback URL: https://www.kristinekarlshoej.dk/2017/04/20/saadan-udfylder-du-dit-kompetencehjul/trackback/