Procesdesign – Jeg tilbyder brugbare redskaber til at skabe rammer for jeres gode proces i virksomheden. Det kalder jeg procesdesign.

Procesdesign betyder “at skabe en god ramme for din proces så du når dit mål”. At designe kan både betyde at skabe et formmæssigt udtryk fx at designe en lampe. At designe kan også betyde at skabe en struktur eller en ramme. Fx en tidsmæssig ramme for en opgave.

Når jeg arbejder med procesdesign, så tager jeg udgangspunkt i den opgave eller de produkt du gerne vil have skabt en ramme for. Det kan fx være at du som leder ønsker større trivsel på din arbejdsplads, men ikke kan finde vejen frem. Eller at du gerne vil skrive en bog, men ikke kan få struktur på projektet. Det også være et større anlægsprojekt, kommunikationsprojekt, en forandringsproces i en kommune eller en privat virksomhed.

Når jeg anvender procesdesign, så tager det ofte udgangspunkt i positiv forstærkning og 4D modellen.

4D modellen giver os mulighed for at tale ud fra en ramme til din proces. Lige meget hvilke projekt eller udfordring du står over for, så er det vigtigt at tage udgangspunkt i din udfordring og finde det redskab som er til gavn for dig.

Fremgangsmåden er ofte:

  • Hvad er din udfordring, opgave eller dit ønske?
  • Hvilke gode erfaringer har du med at løse denne type opgaver tidligere?
  • Hvilke nye ideer har du i forhold til at løse denne opgave?
  • Hvilken struktur og rammer vil egne sig bedst til denne opgave?
  • Hvem skal udføre opgaven og hvornår og hvordan?

Book Kristine

Knap - book et kaffemødePrisen afhænger af opgavens omfang. Jeg beregner prisen ud fra en timeløn på 1075 kr. + moms. Hertil tillægges tid for forberedelse samt kørsel.

Har du brug for at afstemme forventninger, og høre mere om hvad vi kan skabe sammen, så book et kaffemøde først