Hvor går man hen når man går af?

Fang fremtiden – skab visioner – planlæg

Refleksivt 2-dags kursus for ledere som nærmer sig en seniortilværelse

 

Mange ledere oplever en identitetsforandring når seniorliv eller alderdom kommer på tale. Som leder arbejder og lever man ”på toppen”, og har svært ved at se nye karriere eller aktivitetsmuligheder fremefter.

Kom og få inspiration til at planlægge resten af dit arbejdsliv/seniorliv.

På dette 2-dagskursus arbejder vi med din personlige identitetsrejse fra leder på toppen til en ny identitet. Du vil sammen med 12-14 andre ledere udforske ledelsesbegrebet i forhold til identitet. Det gør vi gennem teoretiske oplæg, egen refleksion, personlig coaching og fælles dialog.

Vi vil blandt andet forholde os til begreber som

  • Positiv aldring
  • Identitet
  • Erfaring
  • Værdighed
  • Tidsbegrebet
  • Sociale konstruktioner

Kursus afholdes i skønne omgivelser langt væk fra din hverdag. Her finder du ro og tryghed, og du kan være sikker på at du befinder dig i et fortroligt og ærligt rum. Det vil være oplagt at kurset giver mulighed for at skabe et nyt netværk som knytter sig til din nye identiteter – blive kaptajn på resten af dit liv.

Journalist Geert Mørk gæster kurset med et oplæg og workshop om positiv aldring ud fra teori af Kenneth Gergen.

 

Aldring er blot et kulturfænomen – vi har samskabt nogle normer og forventninger, der bliver lænker om vores egne fødder med tiden.

Blot vi er sunde og har visioner og ser mening kan vi planlægge vores egen tilværelse i eller uden for de vante arbejdsrammer.

Vi glæder os til at møde dig!


Positiv aldring

Det meste psykologiske og fysiologiske forskning har fokus på yngre mennesker. Det er først igennem de seneste par årtier, der er kommet øget forskningsmæssig interesse for hvad det betyder at blive ældre. Som i al anden forskning er det nødvendigt at være opmærksom på, hvilke spørgsmål der stilles, når man undersøger begrebet ”positiv aldring”.

Biologisk aldring?

Når vi definerer “naturlig aldring” som en form for “biologisk nedgang” er det et resultat af vores kulturelle normer og overbevisninger på et bestemt tidspunkt i historien. Der kan derfor opnås meget ved at betragte de traditionelle opfattelser af begrebet aldring som et produkt af vores kultur – dvs værdier, institutioner og måder at tænke på. På den måde bliver der nemlig ingen “naturlige forløb af aldring.” Det betyder, at vi igennem vores sprog og relationer selv kan bidrage til at omdefinere og skabe vores egen opfattelse af ”positiv aldring”.

Med dette som udgangspunkt bliver det muligt at tale om aldring på andre måder, end som en “biologisk tilbagegang”.

Langsomhed og ro

Er for eksempel det at være “langsommere” nødvendigvis et tilbageskridt? Eller kunne vi begynde at værdsætte sådanne forandringer i kroppen som en åbning til nye dimensioner af ro? Hvad hvis vi begyndte at nedtone betydningen af biologiske forandringer i vores liv? Ved at gøre dette skaber vi mulighed for forståelse af alder som forskellige udviklingstrin vedrørende vores evne og handlekraft i forhold til at skabe noget nyt, meningsfyldt refleksion, frihed, menneskekærlig, familiær sammenhængskraft, samfundstjeneste, kreativitet, spirituel bevidsthed, politisk potentiale, og meget mere. Alt dette kunne være eksempler på positive højdepunkter i ”positiv aldring”.

 

Livsfortælling som vej til positiv aldring

De fleste ældre vil være i stand til at drage fordel af et langt livs erfaringer, så de fortsat kan udvikle sig, lære nyt og nyde livet til trods for de udfordringer, de konfronteres med hen ad vejen.

En række forskningsområder har bidraget med forslag og ideer til hvordan vores måde at tale om livet på, kan være med til at skabe nye muligheder livet igennem for de fleste mennesker. I stor udstrækning vælger vi selv hvilke begivenheder og elementer fra vores levede liv, der skal sammensættes til netop den historie, som vi allerhelst vil fortælle.

Nye fortællinger

Mennesket har en unik evne til selv i svære stunder at drage nytte af kundskaber og erfaringer med henblik på at konstruere en ny fortælling og nye muligheder. Det handler i de fleste tilfælde om måden vi taler om vores liv på, og hvordan vi vælger at bringe vores relationer i spil. Dette gælder sådan set hele livet igennem, og bliver ikke mindre vigtigt en de senere faser af livet.

Relationer

På vores workshops arbejder vi sammen om vores respektive fortællinger: hvilke kompetencer gjorde vi brug af igennem livet – også når vi syntes livet var svært. Hvilke relationer har skabt glæde og livskraft? Hvordan bidrog jeg selv til relationen – og hvordan bidrog andre? Og hvad kan vi lære af disse relationer, når vi ønsker at skabe nye? Hvad betyder sproget for vores muligheder og vores overskud i hverdagen? Hvordan kan vi vende et mangelsprog til ressourcesprog? Og hvilke muligheder giver det for fortsat at fastholde og skabe mening i livet.

Gennem samtaler og fokus på hvad relationer og sprog betyder for vores muligheder, når vi bliver ældre, bliver det muligt at finde ny energi og kraft til skabe robusthed og glæde livet igennem.

Forskningen viser, at der især er tre forhold der har afgørende indflydelse på vores muligheder for at skabe positiv aldring:

  1. at vi kan se og skabe formål med vores liv
  2. at vi bevare lysten til at lære og bruge vores hjerne og
  3. jævnlig motion og fokus på sund kost.

På workshoppen arbejder vi med alle tre områder. Der vil være indlæg og diskussion baseret deltagernes erfaringer, superviseret og faciliteret af underviserne.

 


Undervisere

Kristine Karlshøj

Lederrådgiver, Facilitator og Procesdesigner

Kristine rådgiver ledere i forhold til personlig udvikling og om medarbejderudvikling. Hun designer og faciliterer kurser, konferencer og seminar for både kommunale og private virksomheder. Primært i forhold til personaleudvikling.

Kristine kan få kursister til at føle sig godt tilpas når de arbejder med deres egen udvikling.

Tim Christensen

Direktør Køge Handelsskole

Tim har mange års erfaring med ledelse, coaching , facilitering af forandringer.  Tim har gennem det meste af en menneskealder arbejdet som direktør, og vil på kurset øse af sin erfaring med overgang fra arbejde til seniorliv.

Geert Mørk

Seniorkonsulent

Gæste oplægsholder: Geert har gennem mange år arbejdet med ledelse, coaching og undervisning. Igennem de sidste 10 år har han desuden været redaktør for det danske nyhedsbrev om professor Kenneth Gergens forskningsarbejde omkring positiv aldring.

website