By: Kristine Karlshøj On: februar 10, 2018 In: Ikke kategoriseret Comments: 0

Klumme FAA 10.02.18

”Byg din business” på Langelands Højskole

Langeland er lige for tiden ved at snuble over sine egne lange ben. Det pibler og bobler alle steder. I det ene hjørne af øen arbejder en gruppe for en ny oplevelsesfærge. I den anden ende er de ved at forvandle kysten til en legeplads for vandsport. På midten trækker flere forretninger i arbejdstøjet, alt i mens at landsbyerne forsamler sig i klynger og partnerskaber.

For et år siden sad en gruppe mennesker på Langeland og drømte om mere uddannelse og flere virksomheder på Langeland. Vi havde ét fælles afsat i vores tanker. Det var bæredygtighed og dannelse.

Vi talte egentlig i øst og vest. Den ene ville rede verden med nye tangprodukter. Den anden ville skabe grobund for bedre uddannelse, og den tredje ville understøtte i værksætteri i udkanten. Men dannelsesbegrebet skabte den samhørighed og fokus vi havde brug for. Bæredygtig dannelse.

Vi laver sgu en højskole!

Vi indrømmer gerne at vi var lidt kække til at starte med. Det er jo ikke sådan bare lige at lave en højskole. Men vi vidste at højskolen var den ramme, som kunne rumme vores initiativer, og det fællesskab og faglighed som vi gerne ville skabe på Langeland.

I første omgang lagde vi en masse kræfter i en ansøgning til højskolernes sekretariat, for at søge om tilskud til en højskole. Højskoleloven er i midlertidig så snæver, at det kræver fysiske bygninger som man selv ejer for at søge tilskud. Så det droppede vi, og laver i stedet for en højskole uden bygninger.

Testkurser for urbane unge

Lige før jul fik vi tilsagn fra Landdistriktpuljen, om en bevilling på 150.000 kr. til at søsætte fire korte testkurser. Testkurserne er primært for unge mennesker fra byerne, som gerne vil prøve kræfter med et selvforsynende og bæredygtigt liv på landet. Testkurserne er også for langelændere og sydfynboere, men bagtanken med kurserne er helt klart at tiltrække og overbevise unge familier om at det er fantastisk at bosætte sig på landet.

Vi fire testkurser bliver afviklet i foråret og sommeren, og kommer til at omhandle et iværksætterkursus ”Byg din business”. Et kursus om hvordan du finder og forarbejder tang til produkter. Et kursus om Litteratur og steder i litteraturen, samt et kursus for urbane unge, som vi kalder ”Fremtidsdrømme”.

Vi skaber højskole – sammen

Når testkurserne er kommet godt fra start, så kommer der kurser, arrangementer, foredrag, sangaftener og alt muligt andet som har interesse for Hr. og Fru Langeland. Det er nemlig dig og mig som skaber højskolen.

Alle kan byde ind med kurser og arrangementer under højskolen. Bestyrelsen tager i mod alle som har en god ide – så længe den falder inden for rammen for en eller flere af højskolens tre ben; Bæredygtighed, iværksætteri og dannelse. Til gengæld så skal det være nemt og sjovt at være en del af højskolen. Det kræver nemlig ingen forudsætninger for at kunne deltage. Du skal blot have lyst til at være ammen med andre mennesker, og lyst til at bidrage til fællesskabet.

Bæredygtighed, iværksætteri og dannelse

Det er helt bevist at Langelands højskole har valgt at bygge højskolen op omkring bæredygtighed, iværksætteri og dannelse.

Grundtvig ville elske at se nutidens højskoler blomstre op igen. Grundtanken om folkelig dannelse og oplysning følger stadigvæk med. Men Langelands højskole bliver mere end det. Vi bygger nemlig videre på dannelsesbegrebet ved at koble skolens idegrundlag på ”bæredygtig dannelse”. Begrebet har vi ladet os inspirere af fra Lone Belling, som sidste år skrev en fin bog om netop bæredygtig dannelse.

Byg din business

Ud over at være titlen på én af Langelands højskoles testkurser i foråret, så er ”Byg din business” også indbegrebet af det vi gør på Langeland i disse år. Vi bygger business op. Vi bygger det vi har brug for. Vi bygger bæredygtige virksomheder på bæredygtige værdigrundlag. Vi bygger grobund for at spændende mennesker kan bygge deres liv og selvforsørgelse på Langeland i mange år fremover.

Du kan læse mere om testkurserne efter 1. marts 2018 på www.langelandshoejskole.dk

Kristine Karlshøj

Trackback URL: https://www.kristinekarlshoej.dk/2018/02/10/byg-din-business-paa-langelands-hoejskole/trackback/