By: Kristine Karlshøj On: maj 23, 2017 In: Ikke kategoriseret Comments: 0

Kristine Karlshøj er tilknyttet som proceskonsulent for Landsbyklyngeprojektet ”Gudmekongens land” i Svendborg Kommune. I landsbyklyngen med det majestætiske navn ønsker man, at finde frem til, fortælle, og synliggøre klyngens fælles historie. Det skal gøre den interessant for både borgere, tilflyttere og turister.

Kristine Karlshøj er selvstændig proceskonsulent, lederrådgiver og facilitator. Hun er bosiddende på Nordlangeland, hvorfra hun driver sin virksomhed med projekter i hele Danmark.

Netop udviklingen af et karismatisk landsbyområde som Sydøstfyn tiltaler mig meget, fortæller Kristine Karlshøj. Historisk er området fyldt med pragt og stolthed, og det bliver både en udfordrende og spændende opgave at genskabe den opmærksomhed i området igen.

Kristine Karlshøj skabte i 2016 sammen med Svendborg Kommune ”Den gode historie”, hvor kommunale medarbejdere lærte at finde og fortælle de gode dagligdagshistorier. Nu er det borgernes tur til at finde og synliggøre de lokale værdier gennem fællesskab og et velfungerende klyngesamarbejde, så de kan give nyt liv og skabe en ny fortælling for området.

Kristine Karlshøj samarbejder lige nu med en lille gruppe lokale initiativtagere om Landsbyklyngesamarbejdet. Sammen udformer de en invitation ud til et stormøde ”Mød op og vær med” som afholdes i august 2017.

Landsbyklynger er en kampagne, som skal understøtte samarbejder på tværs af landsbyer. Målet er at styrke livet på landet. Landsbyklynger er et samarbejde mellem DGI, Real Dania og Lokale & Anlægsfonden.

Kristine Karlshøj kan kontaktes på mail@kristinekarlshoej.dk eller 22 17 11 77

Om Landsbyklynger

Landsbyklynger er en model for landsbyudvikling, som skal understøtte samarbejder på tværs af landsbyer. Målet er at vise nye veje til, hvordan dette samarbejde kan skabe grundlag for det gode liv på landet

Baggrund for projektet

Over de sidste 40 år er befolkningstilvæksten i de større byer accelereret. Det har efterladt de mindre landsbyer med markant færre indbyggere og arbejdspladser, og denne udvikling har ført markante forandringer med sig. Tidligere kunne man bo, arbejde og have en aktiv fritid i landsbyen, men i de senere år har mange landsbybeboere oplevet, at skoler er lukket, busruter er blevet nedlagt, og købmænd har drejet nøglen om. Faldende folketal og skatteindtægter udfordrer kommunens evne til at opretholde serviceniveauet, skabe vækst og sikre livskvaliteten i lokalsamfundene. Landdistrikter står derfor midt i den største omstilling i nyere tid. Den tendens ønsker Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden, som står bag projekt Landsbyklynger, nu at ændre.

Teorien bag

Partnerskabets overordnede tese er, at et klyngesamarbejde indeholder både sociale, økonomiske, kulturelle og selvopfattelsesmæssige potentialer. Udgangspunktet for projekt Landsbyklynger er en overordnet hypotese om, at landsbyer står stærkere, når de står sammen. At landsbyer der ligger i nærheden af hinanden, skal samarbejde om og prioritere mellem forskellige tilbud og faciliteter. Derigennem kan landsbyerne styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig med at den kommunale service og drift optimeres.

I en landsbyklynge finder flere landsbyer sammen i et nyt fællesskab, og byerne og deres borgere samles om, deler og fordeler alt fra identitet og institutioner til foreninger og rekreative tilbud. I en landsbyklynge er det måske ikke alle landsbyer, der kan beholde deres hal – til gengæld kan landsbyerne til sammen igen stille hold. I klyngerne bruger landsbyerne hinandens styrker til at udvikle den enkelte landsby og hele klyngen. Her bruger man hinandens styrker til at skabe fælles identitet, sociale fællesskaber og til at styrke, bevare og prioritere mellem aktivitetsmuligheder og fælles faciliteter. På den måde udnyttes både menneskelige og fysiske ressourcer på tværs.

Tidligere erfaring

Samarbejdet blev indledt med en forundersøgelse Landsbyklynger som Bæredygtig Udviklingsstrategi – Muligheder, Barrierer og Parametre, der afdækkede eksisterende landsbyklynger samt muligheder og barrierer i arbejdet med landsbyklynger. Herefter blev der etableret fem pilotprojekter i henholdsvis Syddjurs, Faaborg-Midtfyn, Ringkøbing-Skjern, Vordingborg og Hjørring Kommuner. Læs mere om de fem pilotprojekter under Projekter eller hent forundersøgelsen i pdf.

Potentialet

Erfaringerne fra forundersøgelsen og de fem pilotprojekter bliver i løbet af 2017 og 2018 videreført i op til 25 nye klyngesamarbejder, som over 300 landsbyer vil få glæde af.

1,2 millioner mennesker bor i dag i de danske landsbyer, som både rummer mange frivillige ildsjæle og aktive foreninger. Så selvom landdistrikterne er under forandring, kan landsbyerne fortsat danne rammen om det aktive liv med en høj livskvalitet.

Læs mere om Landsbyklynger HER

Trackback URL: http://www.kristinekarlshoej.dk/2017/05/23/proceskonsulent-for-gudmekongens-land/trackback/