By: Kristine Karlshøj On: februar 06, 2017 In: Ikke kategoriseret Comments: 0

Facilitering er en ledelseskompetence, som kan flytte dig fra at være en gennemsnitlig leder til at være en innovativ og resultatskabende leder med fokus på dine medarbejderes udvikling. Men facilitering kræver mod, teknik og evnen til at du som leder kan sætte dig uden for dig selv. Det er ikke alle ledere der har disse kompetencer. Men dét findes der værktøjer til at lære. Du får nogle af de vigtigste værktøjer i denne artikel.

Meget tyder nemlig på at facilitering er fremtidens vigtigste lederkompetence. Det gælder om at styrke din evne til at gå forrest ved at gå bagerst.

Hvad er udfordringen?

Mange virksomhedsledere fortæller, at der i øjeblikket er brug for at skære ind til kerneopgaven. Der er samtidig brug for at tænke nyt sammen, og for at gå helt nye veje i virksomheder og organisationer. Derfor er der også pres på både leder og medarbejder, når vi mødes til møder, afdelingsmøder, personalemøder og seminarer.

Samtidig kan vi i hele verden se en ny bølge af krav på anderledes ledelse. Den unge generation vil ikke affinde sig med kontrol og irettesættelser. De vil medinddrages og skabe mening med deres arbejde. De vil udfordres og samtænke udvikling med deres eget liv, og verdens velstand.

Hvad er facilitering?

Facilitering er den disciplin som du aldrig opdager. God facilitering er nemlig ret usynlig, på samme måde som god ledelse. Ingen ser det når det virker. Facilitering er som begreb en disciplin inden for konsulentbranchen, men begrebet er så småt på vej ind som et ledelsesredskab også.

Facilitering er en teknik, der gør det lettere for en gruppe mennesker at udrette det, gruppen ønsker. Facilitering betyder i sin enkelthed ”at gøre lettere”. Det vil sige at gøre en proces mere let tilgægelig, så gruppen opnår det mål den har sat sig.

Facilitering kan også beskrives som ”at flytte en gruppe hen imod realisering af et fælles mål”. For eksempelvis eksekvering af et strategimål eller udvikling af nye processer. Noget som mange organisationer kæmper med at realisere. Og her er det netop, at facilitering med dens spørgeteknik og menneskesyn kan skaffe resultater.

Det koster en del øvelse at mestre facilitering. Men til gengæld er indsatsen det værd, fordi man via facilitering kommer frem til noget mere og andet, end den enkelte eller gruppen almindeligvis ville være kommet frem til. Og så opstår innovationen. Samtidig giver det mening for medarbejderne at være en del af faciliteringsprocessen

Viden

 

Ikke – viden
1:1

Mentor

En mentor er en erfaren person der deler sin viden med en mindre erfaren person, mentie. Mentor øser af sin viden og kan give mentie gode råd. Metoden foregår ofte som en samtale hvor begge byder ind.

Mentor er kan også have en mere coachende tilgang med åbne spørgsmål.

 

Coach

En coach er en person stiller åbne spørgsmål til den person som skal coaches. Coachen er aktiv lyttende og guider den coachende person med uddybende spørgsmål for at hjælpe til egen afklaring. En coach blander sig ikke i indholdet af samtalen og forholder sig som udgangspunkt neutralt.

 

1: mange

Underviser

En underviser er en erfaren person der giver sin viden til flere personer på én gang. Det kan ofte være enetale hvor alle lytter, eller som en refleksioner mellem parterne.

Underviseren beslutter hvilke emne der skal fortælles om og videndeles.

Facilitator

En facilitator er en neutral person som guider en gruppe igennem en proces. Facilitatoren er ikke nødvendigvis faglig vidende om emnet, og skal sikre at processen bliver let og glidende og sikre at gruppen kommer i mål med deres udfordring eller emne.

 

Opmærksomhedspunkter

Nogen af de opmærksomhedspunkter du bør overveje som faciliterende leder er, hvordan du holder styr på balancen mellem facilitering og ledelse. Som leder er man ofte tilbøjelig til at tage ordet, vise en retning, drage konklusioner og tage den svære beslutning. Som facilitator er din rolle at være neutral, lyttende, guidende, udefrakommende og nysgerrig på gruppens input. Det er derfor et dilemma BÅDE at være leder og facilitator samtidig. Når du træder ind i rollen som faciliterende leder, så er det vigtigt at du sætter rammen for din rolle over for dine medarbejdere. På dette møde er jeg facilitatoren, og jeg hænger min lederkasket ude på knagen.

Alle ledere burde kunne facilitere.

Facilitering er ikke længere noget man kan uddelegere til en projektleder eller udelukkende outsource til en intern eller ekstern konsulent. Det er en af fremtidens absolut vigtigste ledelseskompetencer, fordi man med facilitering kan skabe innovation og involvere medarbejdere på nye måder. Facilitering kræver træning, og denne træning kan meget fint foregå i samspil med en ekstern konsulent eller i forbindelse med lederuddannelse.

Facilitering virker

Ifølge statistik fra Lederne.dk regner 90 % af danske ledere med at udvikling og fastholdelse af gode medarbejdere er fremtidens sværeste ledelsesopgave. Det vil sige, at du som leder bør overveje hvilke ledelsesredskaber du skal sætte i spil for at motiverer og fastholde dine gode medarbejdere.

Mange ledere oplever at de ved at eksperimentere med faciliterende ledelse i praksis, for alvor styrker innovationskulturen i organisation.

Faciliteringsporcessen bør designes

Jeg oplever ofte, at ledere kan være for traditionelle i deres tankesæt, så de spænder ben for sig selv i forhold til at udføre reel facilitering. Samtidig så oplever jeg at forberedelsen af en udviklingsproces er for dårlig.

Dårlig planlægning giver dårlige resultater. Og det handler ofte om design af processen. Når du som leder skal faciliterer en proces eller et møde, så er det en stor hjælp for både dig elv og dine medarbejdere, at du har forbedret dig. Det kan du gøre på flere måder. Aller først bør du tænke på hvilket rum i skal benytte. Hvilke omgivelser kræver denne proces? Skal det være afslappet, stramt styret eller udenfor måske?

Dernæst kan det være en god ide med en køreplan for processen. Med en køreplan mener jeg at du udarbejder en detaljeret skema over indhold, form og fremgangsmøde. Køreplanen går at du føler dig sikker i din proces, og medarbejderne føler sig i trygge hænder.

Læs mere om facilitering HER

Trackback URL: http://www.kristinekarlshoej.dk/2017/02/06/hvorfor-har-vi-brug-for-den-faciliterende-leder/trackback/